Πέμπτη, 18 Απριλίου 2013

Απόφαση Γνωμοδότησης επί της Σ.Μ.Π.Ε. από την Περιφέρεια Ηπείρου

ΘΕΜΑ: 8ο Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του σχεδίου Διαχείρισης της περιοχής Λεκάνης Απορροής ποταμού (Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου).Αρχή σχεδιασμού του σχεδίου διαχείρησης είναι η Ειδική γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Π.Ε.Κ.Α. (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).


Γνωμοδοτεί θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του θέματος όπως διαβιβάσθηκε με το αριθ. 203867/17-12-2012 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος ( Τμήμα Β΄) Γενικής Δ/νσης Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παρατηρήσεις της Υπηρεσίας και την αυστηρή τήρηση των περιβαλλοντικών όρων που θα εγκριθούν – επιβληθούν με την απόφαση έγκρισης αυτών.

*Μειοψήφησαν τα μέλη της επιτροπής κ.κ. Κων/νος Παπανδρέου, Χρίστος ΠαπαβρανούσηςΠαύλος Μίχας από την παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ» διότι όπως ισχυρίστηκαν: «η συγκεκριμένη Σ.Μ.Π.Ε. έχει πολλά μελανά σημεία, θα πρέπει να αναρωτηθεί ο καθένας μας αν είναι πεπισμένος για το τι πρόκειται να εγκρίνουμε σήμερα. Θα ήταν υποκρισία να πω τόνισε ο κ. Παπαβανούσης να πω ότι την εγκρίνω και ας ήταν και η πιο άριστη μελέτη.»
*Μειοψήφησε το μέλος της επιτροπής κ. Βασίλειος Ζιώβας από την παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», ισχυριζόμενος: « η προτεινόμενη Σ.Μ.Π.Ε. αποτελεί ένα ακόμη αντιλαϊκό μέτρο το οποίο οδηγεί σε περισσότερες ιδιωτικοποιήσεις στη διαχείριση και εκμετάλλευσης ου νερού, υδρόμετρα στους αγρότες, αλλά και νέες αυξήσεις και χαράτσια στην τιμή του νερού ύδρευσης και στα τέλη αποχέτευσης με πρόσχημα τη λειψυδρία και τις κλιματικές αλλαγές. Ηδη στην εισήγηση έχω καταθέσει την πρόταση της παραταξής μου».
*Μειοψήφησε το μέλος της επιτροπής κ. Νικόλαος Ζήκος από την παράταξη «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ», ισχυριζόμενος ότι «παρότι η συγκεκριμένη Σ.Μ.Π.Ε. έχει και κάποια θετικά στοιχεία, στο σύνολο φαίνεται ότι προσπαθούν να καλύψουν και να βρούν τρόπους να συγκεντρώσουν το νερό για τα ιδιωτικά κεφάλαια».

**Τις επιφυλάξεις των κ.κ. Νικόλαου Καττή και Παντελή Κολόκα, μέλη της Επιτροπής , από την παράταξη «ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», στο να μην υπάρχουν εκτροπές του νερού των ποταμών ούτε μεταφορά από λεκάνη σε λεκάνη.

Το πλήρες πρακτικό της συνεδρίασης μπορείτε να το διαβάσετε παρακάτω (σελίδα 18) ή στη σελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου