Τρίτη 25 Απριλίου 2017

Θέσεις επί των συμπληρωματικών στοιχείων για την Μ.Π.Ε. μικρό ΥΗΕ ρέμα Βαθύλακος Βωβούσας


www.protectaoos.blogspot.gr
ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΩΟΥ
Μετά από την εξέταση των συμπληρωματικών στοιχείων στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που έχει υποβάλει στην Περιφέρεια Ηπείρου η εταιρεία: «ΤΡΙΤΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» και αφορά την έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. (Υποκατηγορία Α2) «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο, ισχύος 831 kw στο ρέμα Βαθύλακκος στην Τ.Κ. Βωβούσας του Δήμου Ζαγορίου Π.Ε. Ιωαννίνων» η Κίνηση για την Προστασία του Αώου έχει τις παρακάτω παρατηρήσεις:1. Σύμφωνα με την Συμπληρωματική Τεχνική Μελέτη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ο Σταθμός Παραγωγής θα βρίσκεται στο σημείο με συντεταγμένες Χ:248646,18 & Y:4420797,66. Η αλλαγή θέσης 92μ Νότια της παλαιάς προτεινόμενης και απορριφθείσας θέσης τοποθετεί το κέντρο του κτιρίου εκτός της Ζώνης ΙΙα [Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών άρθρο 2, παρ.3 της ΚΥΑ 23069 της 14.06.2005 (ΦΕΚ 639/Δ/14.06.2005)] και εκτός του Οικολογικού Δικτύου Natura 2000 και συγκεκριμένα στην ζώνη GR1310002 «Βάλια Κάλντα και Τεχνητή Λίμνη Αώου». Παρόλα αυτά προκύπτουν ερωτήματα και επιφυλάξεις σε ότι αφορά την νέα θέση. Η νέα θέση βρίσκεται 9,50μ (το κέντρο του κτιρίου) οπότε η εξωτερική πλευρά φτάνει τα 4 με 5 μέτρα από την Ζώνη ΙΙα του Πάρκου Β. Πίνδου (το όριο της ζώνης ακολουθεί τον άξονα του δρόμου) και την Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) GR1310002 «Βάλια Κάλντα και Τεχνητή Λίμνη Αώου» που αποτελεί μέρος του Δικτύου Natura 2000
2.       Με την νέα προτεινόμενη θέση οι εκσκαφές που θα απαιτηθούν για την τοποθέτηση του κυρίως δαπέδου σε υψόμετρο +1020μ φτάνουν με πρόχειρους υπολογισμούς στα 1000μ3. Μετά τις εκσκαφές για την προστασία του κτιρίου θα χρειαστεί να κατασκευαστούν τοίχοι αντιστήριξης τουλάχιστον ύψους 5μ. έργα προστασίας του κτιρίου από το πρανές ΔΕΝ φαίνονται και δεν αναφέρονται στα συνημμένα σχέδια.  Ο επιπλέον του κτιρίου χώρος διαστάσεων 4,25*6,55 σύμφωνα με την θέση του κτιρίου, τις εκσκαφές και την κλίση του δρόμου βρίσκεται περίπου 2 με 2,5 μέτρα κάτω από το επίπεδο του δρόμου.
3.       Με την νέα χωροθέτηση του Σταθμού αλλαγές προέκυψαν και στην χάραξη του αγωγού προσαγωγής όπως φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο (Χάρτης.1.2.pdf). Στο σχέδιο αυτό φαίνεται ότι: το τμήμα Β-Γ μήκους 1211μ θα τοποθετηθεί σε περιοχή όπου ΔΕΝ υπάρχει διανοιγμένη οδός αγροτική ή δασική. Το ίδιο και για το τμήμα Ε-Ζ μήκους 150μ. Το τμήμα Η-Ι μήκους 52μ ΔΕΝ ακολουθεί το πρανές όπως αναφέρει, αλλά τοποθετείται εγκάρσια στην «ράχη» (μισγάγγεια). Σύμφωνα με την συμπληρωματική τεχνική μελέτη […] «Για την προσπέλαση του ΥΗΣ θα χρησιμοποιηθούν οι υπάρχοντες κοινοτικοί και δασικοί οδοί. Ειδικά για την προσπέλαση της εισόδου του Σταθμού δεν θα απαιτηθεί νέα διάνοιξη.». Με απλή παρατήρηση του χάρτη της πρότασης φαίνεται ότι κάτι τέτοιο ΔΕΝ ισχύει.
4.       ΔΕΝ υπάρχει συμπληρωματική αναφορά με τεκμηριωμένα στοιχεία ότι θα διασφαλίζεται το ύψος του νερού που θα ρέει εκτός αγωγών θα είναι >20cm κάτι που παραμένει τελείως ανέφικτο για το μεγαλύτερο τμήμα της διαδρομής καθότι το πλάτος του ρέματος είναι αρκετά μεγάλο.
5.    ΔΕΝ αποσαφηνίζονται με λεπτομέρεια οι εργασίες που θα απαιτηθούνε για την σύνδεση του Σταθμού παραγωγής με το δίκτυο της ΔΕΗ, αλλά και σε ποιο σημείο θα γίνει αυτή. Οι εργασίες αυτές θα προκαλέσουν παρεμβάσεις στο οικοσύστημα που το μέγεθος των επιπτώσεων θα έπρεπε να περιλαμβάνεται στην μελέτη.
6.    Ενώ η μελέτη ΠΕ αναφέρει ότι: «Προκειμένου να μην διασαλευθεί η επικοινωνία των ψαριών του ρέματος προβλέπεται η κατασκευή Διόδου Ιχθύων.» και αναφέρότανε σε σχέδια αυτά δεν προσκομίζονται στην συμπληρωματική μελέτη.
7.    Ο δρόμος που διασχίζει το ρέμα Βαθύλακκος αποτελεί κύρια είσοδο των περιπατητών προς τον πυρήνα του Δρυμού «Βάλια Κάλντα». Βάση των συντεταγμένων η Θέση του Σταθμού παραγωγής είναι ακριβώς δίπλα από το μονοπάτι που οδηγεί προς την κοιλάδα και η κατασκευή του αποκόπτει το ρέμα κάτι που είναι μια άγρια παρέμβαση στο φυσικό κάλλος της περιοχής το οποίο αποτελεί το κύριο πλεονέκτημα για την βιωσιμότητα του τόπου.
Το μόνο σημείο που ενδείκνυται για κατασκευή είναι αυτό που ορίζουν οι αρχικές συντεταγμένες της μελέτης το οποίο όμως βρίσκεται εντός της Ζώνης ΙΙα κάτι που καθιστά απαγορευτική την οποιαδήποτε κατασκευή.
Παρά τις αλλαγές για την τοποθέτηση του σταθμού παραγωγής εκτός των ζωνών προστασίας το μόνο που καταφέρνει η νέα θέση του είναι μεγαλύτερες κατασκευαστικές παρεμβάσεις. Η Κίνηση Πολιτών για την Προστασία του ποταμού Αώου παραμένει κάθετα αντίθετη στο συγκεκριμένο έργο γιατί τα οφέλη το έργου σε καμιά περίπτωση δεν υποκαθιστούν τη ζημιά που θα προκληθεί στο οικοσύστημα αλλά και στην αισθητική και ομορφιά του χώρου, που αποτελούν το συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής και το βασικό «όπλο» στην προσπάθεια επιβίωσης της τοπικής κοινωνίας.
Βωβούσα, 11 Απριλίου 2017
Η Κίνηση Πολιτών
για την προστασία του Αώου

ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΙΑ ΣΤΙΣ 12-04-2017


2 σχόλια:

  1. Απόλυτα σαφής η θέση της Κίνησης!! Δεν χρειάζεται περεταίρω διευκρίνηση... Ας το πάρουν απόφαση οι ¨εμπνευστές¨ ότι τίποτα δεν θα προσχωρήσει χωρίς σεβασμό στο περιβάλλον!Κωλέτσης Κων/νος

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Καλημέρα! Τι συμβαίνει σήμερα με το θέμα του Αώου. Που μπορώ να ενημερωθώ? Θα ηθελα να μου στέλνατε υλικό - αν υπάρχει κάτει νεώτερο- για να το αναρτήσω στο Blog. zaungastnic.blogspot.ch

    ΑπάντησηΔιαγραφή