Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015

Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ. (εκτός διαβούλευσης)επί του φακέλου ανανέωσης Π.Ο., για τη λειτουργία του έργου: «Υφιστάμενος Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΥΗΣ) Πηγών Αώου, στον ποταμό Αώο""ΔΕΗ Α.Ε."


Από φίλους της κίνησης και την σελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου ενημερωθήκαμε ότι έχει αναρτηθεί η:

Ανακοίνωση-Πρόσκληση Π.Σ. (εκτός διαβούλευσης) επί του φακέλου ανανέωσης Π.Ο., για τη λειτουργία του έργου: «Υφιστάμενος Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΥΗΣ) Πηγών Αώου, στον ποταμό Αώο""ΔΕΗ Α.Ε."

η οποία και αναφέρει:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 Ανακοινώνει και Προσκαλεί Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 5 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθ. 6 της υπ’αριθ. οικ. 167563/ΕΥΠΕ/19-04-13 απόφασης (ΦΕΚ 964Β/2013) και άρθ. 6 της υπ’αριθ. οικ. 1649/45 (ΦΕΚ 45Β/2014) ΚΥΑ, τους πολίτες ( κοινό, ενδιαφερόμενο κοινό) και φορείς εκπροσώπησής τους ( οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, Ποιότητας Ζωής, Συμβούλιο Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας ), να λάβουν γνώση, επί του περιεχομένου του φακέλου ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί με την ΚΥΑ οικ. 144828/6.6.2005 για τη λειτουργία του έργου: «Υφιστάμενος Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΥΗΣ) Πηγών Αώου, στον ποταμό Αώο». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία «ΔΕΗ Α.Ε.». Αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Γενική Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής- ΔΙΠΑ. Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Ηπείρου –εκτός του Περιφερειακού Συμβουλίου- για την παροχή πληροφοριών και στοιχείων καθώς και την παραλαβή των εγγράφων απόψεων και προτάσεων των πολιτών και φορέων είναι η Δ/νση Περ/ντος & Χωρικού Σχεδιασμού-τμήμα Περ/ντος & Υδροοικονομίας, Π.Ε. Ιωαννίνων (γρ. : 327, 329 ,Διοικητήριο –Ιωάννινα ) , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες). Η παρούσα Ανακοίνωση-Πρόσκληση να δημοσιευθεί στην εφημερίδα «ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ » την 09-06- 2015. Η παρούσα ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου στη διαδρομή: www. php.gov.gr/Ενημέρωση/ Νέα-Ανακοινώσεις/ Ανακοινώσεις. 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π. Σ.
 ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΡΓΑΝΑΣ

η ανακοίνωση βρίσκεται διαθέσιμη εδώ http://goo.gl/sraERY

Μετά από επικοινωνία με την Περιφέρεια Ηπείρου (γρ 327,329) λάβαμε την Μελέτη για ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων του Υφιστάμενου ΥΗΣ Πηγών Αώου.

Ολόκληρη την μελέτη μπορείτε να "κατεβάσετε" από εδώ https://goo.gl/S7F2Yq
Το παρακάτω κείμενο μπορείτε να το "κατεβάσετε" από εδώ https://goo.gl/rAUIh4