Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2016

Η θέση της Κίνησης για την διαβούλευση επί της Μ.Π.Ε. (Υποκατηγορία Α2) «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο, ισχύος 831 kw στο ρέμα Βαθύλακκος στην Τ.Κ. Βωβούσας του Δήμου Ζαγορίου Π.Ε. Ιωαννίνων»

Παρακαλούμε για όποια παρατήρηση επί των θέσεων της Κίνησης να επικοινωνήσετε με την Κίνηση στο email: protectaoos@gmail.com για την ολοκλήρωση του κειμένου των θέσεων. Η Κίνηση θα αποστείλει τις θέσεις της στην Περ. Ηπείρου την   Δευτέρα 7 Μαρτίου 2016
Μετά από την εξέταση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που έχει υποβάλει στην Περιφέρεια Ηπείρου η εταιρεία: «ΤΡΙΤΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» και αφορά την έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. (Υποκατηγορία Α2) «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο, ισχύος 831 kw στο ρέμα Βαθύλακκος στην Τ.Κ. Βωβούσας του Δήμου Ζαγορίου Π.Ε. Ιωαννίνων» η Κίνηση για την Προστασία του Αώου έχει τις παρακάτω παρατηρήσεις:
1.    Σύμφωνα με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΜΠΕ) ο Σταθμός Παραγωγής θα βρίσκεται στο σημείο με συντεταγμένες Χ:248669,71 και Y:4420889,79. Η ΜΠΕ αναφέρει στην σελίδα 5 ότι ο Σταθμός παραγωγής βρίσκεται εκτός Οικολογικού Δικτύου Natura 2000 και «…εκτός των Ζωνών Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών [άρθρο 2, παρ.3 της ΚΥΑ 23069 της 14.06.2005 (ΦΕΚ 639/Δ/14.06.2005)]…» δηλαδή τη Ζώνη ΙΙα. Σύμφωνα όμως με τις συντεταγμένες της μελέτης φαίνετε ότι ο Σταθμός Παραγωγής βρίσκεται εντός Οικολογικού Δικτύου Natura 2000 και συγκεκριμένα στην ζώνη GR1310002 «Βάλια Κάλντα και Τεχνητή Λίμνη Αώου» και εντός της Ζώνης ΙΙα του Πάρκου Β. Πίνδου δηλαδή εντός Ζωνών Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών [άρθρο 2, παρ.3 της ΚΥΑ 23069 της 14.06.2005 (ΦΕΚ 639/Δ/14.06.2005)]. Όπως παρουσιάζεται και στον παρακάτω χάρτη. Επίσης, να τονιστεί ότι η περιοχή Natura 2000 με κωδικό GR1310002 αποτελεί και Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ).
Παρακάτω παρουσιάζονται οι αναφορές της παραγράφου 1 των παρατηρήσεων σε χάρτη της google
 

2.    Ο δρόμος που διασχίζει το ρέμα Βαθύλακκος αποτελεί κύρια είσοδο των περιπατητών προς τον πυρήνα του Δρυμού «Βάλια Κάλντα». Βάση των συντεταγμένων η Θέση του Σταθμού παραγωγής είναι ακριβώς δίπλα από το μονοπάτι που οδηγεί προς την κοιλάδα και η κατασκευή του αποκόπτει το ρέμα κάτι που είναι μια άγρια παρέμβαση στο φυσικό κάλλος της περιοχής το οποίο αποτελεί το κύριο πλεονέκτημα για την βιωσιμότητα του τόπου.

 3.    Εντύπωση προκαλεί το γεγονός της παραπλανητικής τοποθέτησης στους χάρτες που
επισυνάπτονται στη Μελέτης της Θέση του Σταθμού παραγωγής. Η θέση που σημειώνεται στον Χάρτη (αρχείο: 04_MPE_BATHYLAKKOS_XRHSEIS GHS_2.500) είναι διαφορετική από αυτή που θα έπρεπε να είναι βάση των συντεταγμένων που δόθηκαν στην ΜΠΕ. Το δε σημείο που σημειώνεται στον χάρτη είναι ανηφορικό και με ολοφάνερη την αδυναμία κατασκευής του Σταθμού παραγωγής. Το μόνο σημείο που ενδείκνυται για κατασκευή είναι αυτό που ορίζουν οι συντεταγμένες της μελέτης το οποίο όμως βρίσκεται εντός της Ζώνης ΙΙα κάτι που καθιστά απαγορευτική την οποιαδήποτε κατασκευή. Αυτό είναι ένα από τα στοιχεία της προχειρότητας της μελέτης, αποδεικνύει την άγνοια του χώρου από τους μελετητές και στη χειρότερη περίπτωση την πρόθεση του δόλου και παραπλάνησης.

4.    Ενώ η μελέτη ΠΕ αναφέρει ότι: «Προκειμένου να μην διασαλευθεί η επικοινωνία των ψαριών του ρέματος προβλέπεται η κατασκευή Διόδου Ιχθύων.» και αναφέρεται σε σχέδια αυτά δεν βρίσκονται στην μελέτη, όπως την παρέλαβε η Κίνηση από το αρμόδιο γραφείο της Περιφέρειας Ηπείρου. Επίσης οι γενικότητες περί πρόβλεψης «ιχθυοδιόδων» και η μη αναφορά στην ενδημική πέστροφα, καθόλα προστατευόμενο είδος, που αναπαράγεται στο συγκεκριμένο ρέμα δείχνει την προχειρότητα της μελέτης που προτείνει μια τέτοια παρέμβαση σε ένα τόσο ευαίσθητο και προστατευόμενο οικοσύστημα.

5.    Δεν αναφέρονται με λεπτομέρεια οι εργασίες που θα απαιτηθούνε για την σύνδεση του Σταθμού παραγωγής με το δίκτυο της ΔΕΗ, αλλά και σε ποιο σημείο θα γίνει αυτή. Οι εργασίες αυτές θα προκαλέσουν παρεμβάσεις στο οικοσύστημα που το μέγεθος των επιπτώσεων θα έπρεπε να περιλαμβάνεται στην μελέτη.

6.    Αναφέρεται στην μελέτη ότι από την θέση υδροληψίας έως τον σταθμό παραγωγής υπάρχει δασόδρομος και δεν θα χρειαστεί ιδιαίτερη παρέμβαση και αποψίλωση. Αυτό δεν είναι αληθές. Δασόδρομος υπάρχει στα 800 από τα 1600 περίπου μέτρα που σημαίνει ότι στην υπόλοιπη απόσταση των 800 μέτρων απαιτείται η διάνοιξη δρόμου με ότι αυτό συνεπάγεται.

 7.    Υπάρχει αναφορά αλλά χωρίς τεκμηριωμένα στοιχεία ότι διασφαλίζεται το ύψος του νερού που θα ρέει εκτός αγωγών θα είναι >20cm κάτι που είναι τελείως ανέφικτο για το μεγαλύτερο τμήμα της διαδρομής καθότι το πλάτος του ρέματος είναι αρκετά μεγάλο.
Εν κατακλείδι πιστεύουμε ότι η μελέτη χαρακτηρίζεται από ασάφεια, γενικότητα και περιέχει καθοριστικά ψευδή και παραπλανητικά στοιχεία. Είναι εκτός των κατευθύνσεων της «ΕιδικήςΜελέτης Διερεύνησης δυνατοτήτων εγκατάστασης Μικρών Υδροηλεκτρικών έργωνδυναμικότητας ≤5MW στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Β. Πίνδου» της Περιφέρειας Ηπείρου, Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωροταξίας.
Η Κίνηση Πολιτών για την Προστασία του ποταμού Αώου είναι κάθετα αντίθετη στο συγκεκριμένο έργο γιατί τα οφέλη το έργου σε καμιά περίπτωση δεν υποκαθιστούν τη ζημιά που θα προκληθεί στο οικοσύστημα αλλά και στην αισθητική και ομορφιά, που αποτελούν το συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής και το βασικό «όπλο» στην προσπάθεια επιβίωσης της τοπικής κοινωνίας.

Κίνηση Πολιτών για την προστασία του Αώου

2 σχόλια:

  1. Καλό και επιτυχή αγώνα σας εύχομαι.Το κοινόν των Ζαγορισιών του οποίου είμαι μέλος θα στηρίξει την θέση σας προκειμένου να αποτραπεί άλλη μια περιβαλλοντική καταστροφή . Αγις Καραβασίλης

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Καλό και επιτυχή αγώνα σας εύχομαι.Το κοινόν των Ζαγορισιών του οποίου είμαι μέλος θα στηρίξει την θέση σας προκειμένου να αποτραπεί άλλη μια περιβαλλοντική καταστροφή . Αγις Καραβασίλης

    ΑπάντησηΔιαγραφή