Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2016

Eπιστροφή του φακέλου της ΜΠΕ για την κατασκευή Μικρού ΥΗ έργου στο ρέμα Βαθύλακκος στην Τ.Κ. Βωβούσας

Συνεδρίασε σήμερα η Επ/πή Περιβ/ντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου έχοντας σαν 14ο θέμα την (http://goo.gl/sOAbCM ) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την κατασκευή «Μικρού υδροηλεκτρικού έργου, ισχύος 831 kw στο ρέμα Βαθύλακκος στην Τ.Κ. Βωβούσας του Δήμου Ζαγορίου Π.Ε. Ιωαννίνων».
Προτάθηκε από την πρόεδρο και υπερψηφίστηκε, η επιστροφή, και όχι η απόρριψη, του υπό εξέταση φακέλου καθώς υπάρχουν ασάφειες σε ότι αφορά την θέση του ΣΠ του έργου.


..."Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η Αντιπεριφερειάρχης και πρόεδρος της Επιτροπής Τατιάνα Καλογιάννης, σχετικά με το υδροηλεκτρικό έργο στην Τ.Κ. Βωβούσας πρέπει να γίνει αποσαφήνιση ως προς τη χωροθέτηση του Σταθμού Παραγωγής, δηλ. εάν είναι εντός ή εκτός της προστατευόμενης περιοχής NATURA και ειδικότερα σε ποια ζώνη του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου." πηγή: http://www.epiruspost.gr

[updated Τετάρτη 30 Μαρτίου 2016] Η ακριβής διατύπωση της απόφασης από την Σελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου...33) Ενέκρινε ομόφωνα την επιστροφή του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. (Υποκατηγορία Α2)« Μικρό υδροηλεκτρικό έργο, ισχύος 831 kw στο ρέμα Βαθύλακκος στην Τ.Κ. Βωβούσας του Δήμου Ζαγορίου Π.Ε. Ιωαννίνων», στην αδειοδοτούσα Αρχή ως μη αποδεκτό λόγω ελλείψεων. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «ΤΡΙΤΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.». ... πηγή: http://www.php.gov.gr/ [updated Τετάρτη 30 Μαρτίου 2016]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου