Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2014

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Μεταφορά νερού στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων»

Ανακοίνωση και Πρόσκληση προς τους πολίτες και φορείς εκπροσώπησής τους,  να λάβουν γνώση και να διατυπώσουν γραπτές απόψεις, επί  του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Μεταφορά νερού στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων».

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε Ψηφιακή μορφή εδώ ...


01_Τεχνική Έκθεση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων "Μεταφοράς Νερού στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων" by Dimitris Drougias

1. Τα σχέδια της μελέτης μπορείτε να τα κατεβάσετε εδώ https://www.dropbox.com/sh/9qlrpvobx0kde7s/AAAA51rRvNxLCLebsNLf3dXFa

2. Τα Παραρτήματα της Μελέτης μπορείτε να τα κατεβάσετε εδώ https://www.dropbox.com/sh/6yl702n4svgzue4/AAD-8tHK-zPiV6nCosMr5-ZBa

3. Την Τεχνική Έκθεση της Μελέτης μπορείτε να την κατεβάσετε εδώ https://www.dropbox.com/s/35l1cqyjv8p1blk/report_12_13.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου