Τρίτη, 13 Μαΐου 2014

«Το Κοινόν των Ζαγορισίων»: Οι θέσεις μας απέναντι στα περιβαλλοντικά ζητήματα της περιοχής μας. Απάντηση στο αίτημα του «epiruseconet.gr».

Θεωρούμε εύλογο και σωστό το αίτημα του δικτύου των περιβαλλοντολογικών
Οργανώσεων "econet" ,  στους υποψηφίους  για την αυτοδιοίκηση συνδυασμούς να εκθέσουν με σαφήνεια και ειλικρίνεια τις θέσεις, η τα προγράμματα τους όσον αφορά τα χρονίζοντα περιβαλλοντικά ζητήματα της περιοχής .

Το  "Κοινόν των Ζαγορισίων " αποτελεί το πλέον νεοσύστατο σχήμα που μετέχει στις αυτοδιοικητικές εκλογές της περιοχής μας, αυτό όμως δεν αποτελεί πρόσχημα και δικαιολογία για ανακριβείς ή θολές τοποθετήσεις .
 

Είμαστε αντίθετοι με τη  φραγματοποίηση του Καλαμά και συμπορευόμαστε με τη μείζονα Θεσπρωτική κοινωνία. Ο ποταμός είναι ήδη βεβαρημένος με ρυπογόνο φορτίο από το λεκανοπέδιο Ιωαννίνων και οι ταμιευτήρες των σχεδιαζομένων φραγμάτων θα εξασθενούσαν  την εναπομείνασα δυνατότητα αυτοκαθαρισμού του ποταμού. 

Όσον αφορά την Παμβώτιδα η θέση μας είναι η ίδια με των πλείστων των επιστημόνων που ασχοληθήκαν με το ζήτημα . Η λίμνη δεν έχει ανάγκη από νέα νερά αλλά από σωστή διαχείριση του υδατίνου δυναμικού ολόκληρης της λεκάνης απορροής το δε πρόβλημα ευτροφισμού οφείλεται στο μη έγκαιρο και δυναμικό αποκλεισμό των πηγών ρύπανσης*. Οι αποκλεισμένες με το περιτείχισμα υδρολιβαδικές εκτάσεις και οι καρστικοί σχηματισμοί του Μιτσικελίου λειτουργούν σα φίλτρο των υδάτων της και θεωρείται απαραίτητη η εκροή υδάτων σε πλημυρικες  περιόδους και η εισροή από το Μιτσικελί καθαρού νερού όταν η στάθμη πέφτει.
Ο εμπλουτισμός της Παμβώτιδας με τα νερά του ποταμού Αώου θα έχει αρνητικές επιπτώσεις  στο λιμναίο οικοσύστημα λόγω διαφορετικών γεωμορφολογικών , υδρολογικών, φυσικοχημικών βιολογικών παραμέτρων ( ph ,θερμοκρασία, σύσταση, σύνθεση πανίδας και χλωρίδας  κλπ )*

Με τη σύνδεση των οικοσυστημάτων η λίμνη καθίσταται εξαρτώμενο οικοσύστημα πράγμα που αντενδείκνυται*.

 Η εκτροπή του Αώου είναι παράνομη διότι :

  1. Αφορά περιοχή του Πάρκου της Β.Πίνδου και της Νatura 2000. 

  2.Δεν έχει τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας ούτε της επιστημονικής κοινότητας

  3.Οι αντίθετες απόψεις δεν ελήφθησαν καθόλου υπόψη στη διαβούλευση.

Το Ζαγόρι σύσσωμο αντιτίθεται σε όποια νέα παρέμβαση στο ποτάμι που ήδη έχει πληγεί ανεπανόρθωτα από το  φράγμα των πηγών του, όπως άλλωστε και η Κόνιτσα και ο Δήμος Πρεμετής στην Αλβανία. Δεν υπάρχει φορέας κοινωνικός ή επιστημονικός που να συμφωνεί με το συγκεκριμένο έργο!   

Η επιχειρούμενη εκτροπή του ποταμού συνιστά (και) παρεκτροπή από αξίες, αρχές και επιθυμίες, πλήττοντας και διαψεύδοντας τις προσδοκίες της τοπικής κοινωνίας (και πολλών άλλων) για εφαρμογή της βιώσιμης-αειφόρου ανάπτυξης.*
 --------------------------------------------------------------------------------------------
*«Η επιχειρούμενη εκτροπή του Αώου ποταμού και η παρεκτροπή από τις αξίες της αειφόρου ανάπτυξης» Ελευθεροτυπία, 1/02/2014 (Αναδημοσίευση από Πρωινό Λόγο) του
Απόστολου Κατσίκη: Καθηγητή Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Γεωγραφίας του Παν/μίου Ιωαννίνων  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου